Acidoza

Objašnjenje

Nenormalno stanje u organizmu kojem je povišena kiselost smanjuje pH vrijednost krvi i stanica.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Acidoza