Antigeni

Objašnjenje

Tvari koje imunološki organizma prepoznaje kao strane.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Antigeni