Ataksija

Objašnjenje

Zajednički naziv za različite smetnje poremećaja ravnoteže ili koordinacije pokreta. Bolesnik ne može održati uspravani stav, naginje se ili ruši. Najčešća je kod oštećenja malog mozga.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Ataksija