Atrijska fibrilacija

Objašnjenje

Nekontrolirana aktivnost atrija vrlo visoke frekvencije.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Atrijska fibrilacija