Dermatologija

Objašnjenje

Medicinska disciplina koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem kožnih bolesti

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Dermatologija