Digiti

Objašnjenje

Prsti.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175