Dijagnostički postupak

Objašnjenje

Pokusno davanje antiepileptika osobi u koje nije moguće sa sigurnošću ustanoviti ima li ili nema epilepsiju.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Dijagnostički postupak